Selvfungerende grupper er en samarbejdsformAt organisere sig i selvfungerende grupper er en samarbejdsform, der for alvor udfordrer den traditionelle måde at tænke ledelse og organisering på, og hvor forskellige virksomhedskulturer skal skabe en ny kultur at samarbejde om.

Når vi taler om selvfungerende grupper, mener vi når medarbejdere, på tværs af funktioner og faglighed, samarbejder om at løse en fælles opgave på kundernes præmisser. Gruppen er ikke underlagt kontrol, men forpligter sig til at nå fastlagte mål indenfor givne rammer. Gruppen støttes af en leder, der skal sikre forudsætningerne for, at gruppen tager ansvar for at nå de aftalte mål. Yderligere skal gruppen have mulighed for at trække på den specialviden, der er behov for, og som ikke med fordel kan være en del af gruppens kompetence.

Bjørnstrup partners har erfaring med ledelse og implementering af selvfungerende grupper også i internationale miljøer, og har skrevet en række artikler og en vejledning om emnet. Se mere under artikler og bøger, eller kontakt os for en samtale om fordelene ved at indføre selvfungerende grupper.
0  
Nyhedsbrevstilmelding Bjørnstrup partners ApS, Hattensens Allé 8 3. th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf. +45 7020 1016