"At arbejde på tværs af kulturer"Bjørnstrup partners er involveret i en lang række internationale projekter, hvor kulturforståelse spiller en stor rolle. Derfor afholder vi seminarer for ledere og medarbejdere med fokus på kunsten i at arbejde i internationale miljøer, hvor evnen, til at ”læse” andre kulturer og forstå ens egen kulturelle baggrund, er en forudsætning for at skabe succes og resultater.

Fusionsledelse


Ved en fusion mellem virksomheder skal 2 kulturer integreres, ofte kulturer hvor parterne indtil fusionen har betragtet hinanden som konkurrenter. Det er sjældent en enkel proces at få samspillet i den nye organisation til at fungere, og der er en del hensyn, man som ledelse skal tage, for at fjerne eller imødekomme de barrierer, der naturligt vil være i den nye organisation ved en fusionering.

Bjørnstrup partners tilbyder rådgivning i, hvilke kræfter der er på spil, når forskellige kulturer mødes samt, hvordan en række af de konflikter, der er i kølvandet af en fusion, kan forhindres.

 Ring for et uforpligtende møde.
0  
Nyhedsbrevstilmelding Bjørnstrup partners ApS, Hattensens Allé 8 3. th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf. +45 7020 1016