Ydelser


Bjørnstrup partners arbejder med projekter indenfor følgende 3 hovedområder:


Bæredygtige forandringer


Bæredygtige forandringer i virksomheder udvikles på baggrund af de sammenhænge virksomheden indgår i og de relationer, der er internt i virksomheden. Forandringstiltag såsom selvfungerende grupper, værdibaseret ledelse samt ved virksomhedsfusioner kræver helhedsorientering frem for fokus på at optimere enkeltdele.  Vi tilbyder følgende ydelser:

* Selvfungerende grupper
* Værdibaseret ledelse
* Virksomhedsfusioner


Udvikling af virksomhedens processer


Udvikling af virksomhedens processer tager udgangspunkt i virksomhedens erkendelse af ejerskabet til den forventede løsning. Udvikling af ledelsessystemer og projekt/proces -styring designes således, at virksomheden fastholder ejerskabet af den forskel, man ønsker at skabe. Vi tilbyder følgende ydelser:

* Udvikling af ledelsessystemer (ISO)
* Projektstyring og procesledelse


Organisatorisk læring


Organisatorisk læring sker ved at skabe forudsætninger for, at individet ønsker at dygtiggøre sig. I virksomheders fortsatte bestræbelse på at udvikle ledere og medarbejdere, arbejder vi med det udgangspunkt, at skabe rammerne for at den enkelte selv tager ansvar for egen læring. Vi tilbyder følgende ydelser:

* Leder og medarbejderudvikling
* Tværkulturelt samarbejde


Desuden afholder vi seminarer, netværksmøder og gå hjem møder.

Læs mere om de enkelte områder ved at klikke på punkterne i menuen, eller ring til os for et uforpligtende møde.
0  
Nyhedsbrevstilmelding Bjørnstrup partners ApS, Hattensens Allé 8 3. th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf. +45 7020 1016