Kvalitetsstyring og miljøledelseDer kan være mange gode grunde til at arbejde systematisk med at implementere ledelsessystemer såsom kvalitetsstyring og miljøledelse. Udover at det kan være et krav fra kunder og myndigheder, kan det rette ledelsessystem skabe overblik over sammenhængen mellem den indsats og de resultater virksomheden opnår i forhold til at skabe tilfredse kunder og troværdighed på miljøsiden.

Desværre er mange velmente ledelsessystemer endt med at blive en bureaukratisk hæmsko, og mange virksomheder stiller sig i dag tvivlende overfor værdien af at indføre kvalitetsstyring og miljøledelse. Den gode nyhed er, at det er muligt at implementere ubureaukratiske ledelsessystemer, med fokus på at det skal være enkelt og en integreret del af virksomhedens forretningsgrundlag.

Derfor arbejder Bjørnstrup partners med implementering og revidering af ledelsessystemer, med fokus på ledelse og kompetence frem for systemer og regler.

Ledelsessystemer kan efter virksomhedens eget ønske certificeres efter forskellige ISO standarder:
  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (miljø)
  • OHSAS 18000 (arbejdsmiljø)
Vi afholder også seminarer for interne auditorer i audit, med fokus på at de skal skabe værdi frem for at påpege fejl og mangler.

Vi auditerer også internationalt bl.a. med opfølgning på underleverandører i den 3. verden, for at se om de lever op til kvalitet og miljø - herunder arbejdsmiljø.
Vi kommer gerne ud og uddyber hvordan ledelsessystemer med fordel kan forenkles og afbureaukratiseres. Ring for et uforpligtende møde.
0  
Nyhedsbrevstilmelding Bjørnstrup partners ApS, Hattensens Allé 8 3. th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf. +45 7020 1016