Seminarer


 Vi holder en række seminarer – både som åbne seminarer og for virksomheder hvor emnet tilpasses den aktuelle situation og behov i virksomheden.

Bjørnstrup partners afholder seminarer, netværksmøder og gå hjem møder. Nedenfor ses et udpluk af seminarer og ”Slow talks”.

Seminarer


”Selvfungerende grupper – fremtidens arbejdsform”
”Værdien i at arbejde med værdier”
"kulturforskelle som en dynamisk faktor"
”ledelsessystemer med fokus på ledelse og kompetence”
"International projektledelse - med fokus på kulturforståelse"
"At arbejde med processer i dynamiske miljøer"
"At læse kulturer i internationale miljøer"

Netværksmøder


Vi afholder netværksmøder, hvor deltagerne kan hente ny faglig viden, skabe relationer og bruge hinanden som sparringspartnere. På møderne udveksles idéer, projekter gennemgås og der kan hentes inspiration til egne projekter. Vi har følgende netværksgrupper:

”Netværk for ledere af selvfungerende grupper”
”Netværk for ledere/medarbejdere i spidsen for forandringer”
”Netværk for projektledere i internationale miljøer”

Slow talks


Vi afholder Slow Talks med aktuelle emner, der vedrører det, at være et helt menneske i alle livets aspekter, og som skaber inspiration og eftertanke i forhold til de udfordringer vi hver især står overfor.

Har du interesse i at deltage i ovenstående seminarer, netværksmøder eller Slow talks kan du kontakte os for at høre mere.
0  
Nyhedsbrevstilmelding Bjørnstrup partners ApS, Hattensens Allé 8 3. th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf. +45 7020 1016