UdgivelserArtikler:Kan erfaringer bruges når virksomheden går nye veje?
Læs artiklen her


Bøger:Selvfungerende grupper SÅDAN, Henrik Bjørnstrup, 2002, ISBN 87-90942-01-9

At indføre selvfungerende grupper vil for de fleste virksomheder være et opgør med den eksisterende organisation og uagtet mulighederne gennemføres processen ikke uden omkostninger. At ændre organisationen så radikalt, er en proces der kræver at topledelsen engagerer og forpligter sig. Deres succes vil afhænge af om de kan involvere ledere, medarbejdere og tillidsfolk i processen. Derfor har vi udarbejdet en vejledning ”Selvfungerende grupper SÅDAN” som inspiration til virksomheder, der enten er i gang med eller ønsker at indføre selvfungerende grupper. Vejledningen er skrevet i et sprog der gør det vedkommende for alle der interesserer sig for nye arbejds- og samarbejdsformer og tager læseren igennem formål og baggrund for at indføre selvfungerende grupper. Endelig kommer der et bud på en metode der systematisk beskriver hvordan virksomheder kan indføre selvfungerende grupper. Du kan bestille vejledningen ”selvfungerende grupper SÅDAN” her. Vi tilbyder også at komme og holde et uforpligtende møde for ledere og medarbejdere hvor vi formål og principper for at indføre selvfungerende grupper.
Kontakt os 
0  
Nyhedsbrevstilmelding Bjørnstrup partners ApS, Hattensens Allé 8 3. th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf. +45 7020 1016