Grundprincipper


Vores strategiske platform tager udgangspunkt i, at vi udvikler vores ydelser ud fra 3 grundprincipper, der alle udspringer af nysgerrigheden i at forstå kulturen bag de virksomheder vi samarbejder med:

Bæredygtige forandringer i virksomheder udvikles på baggrund af de sammenhænge virksomheden indgår i og de relationer, der er internt i virksomheden. Forandringstiltag såsom selvfungerende grupper, værdibaseret ledelse samt ved virksomhedsfusioner kræver helhedsorientering frem for fokus på at optimere enkeltdele. 

Udvikling af virksomhedens processer tager udgangspunkt i virksomhedens erkendelse af ejerskabet til den forventede løsning. Udvikling af ledelsessystemer og projekt/proces -styring designes således, at virksomheden fastholder ejerskabet af den forskel, man ønsker at skabe.

Organisatorisk læring sker ved at skabe forudsætninger for, at individet ønsker at dygtiggøre sig. I virksomheders fortsatte bestræbelse på at udvikle ledere og medarbejdere, arbejder vi med det udgangspunkt, at skabe rammerne for at den enkelte selv tager ansvar for egen læring.
0  
Nyhedsbrevstilmelding Bjørnstrup partners ApS, Hattensens Allé 8 3. th, DK-2000 Frederiksberg, Tlf. +45 7020 1016